• хуудас, banner2
  • хуудас, bannner

гол зах зээл

тэмдэг

Бидний ган хоолой дэлхий даяар борлуулж байна, бид аль хэдийн олон оронд харилцагч хамтран ажилласан байна. гол зах зээл нь Энэтхэг, Ойрхи Дорнод, АНУ, Их Британи, Итали, Орос, Бразил, Япон, Австрали юм. Бидний ган хоолой тээвэрлэх арга далайн тээвэр, агаарын тээвэр, төмөр замын тээврийн байна.