• хуудас, banner2
 • хуудас, bannner

Бусад Хоолой & Fitting цуврал

 • Бусад хоолой & Fitting цуврал тойм

  Бусад хоолой & Fitting цуврал тойм

  1-Р ТАЙЛБАР: өдрөөс л хамгийн их утгууд юм.

  2-Р ТАЙЛБАР: "-" ямар ч хүсэлтийг гэсэн үг

  ① арга "W" холбох тохируулагчийг.

  ② холбох мод болон хавтан үед, хамгийн C 0.35 байх ёстой

  ③ хуурамч тохируулга хамгийн C 0.35.and хамгийн Si 0.35 байгаа бөгөөд ямар ч доод тал нь хязгаарлагдмал байна

  ④ C хамгийн хүсэлтээр доор байх үед, C 0.01% бууруулж, Mn ихэнх нь хүртэл 0.06% -иар өссөн байна Mn 1.35% байна

  ⑤ Cu, Ni Кт Мо 1.00% -иас бага нийт

  ⑥ 0.32% .Cr Мо 0.32% -иас бага нийт

  ⑦ дулааны дүн шинжилгээ хийх, эцсийн бүтээгдэхүүн шинжилгээ аль алинд нь тохиромжтой байх болно.