• хуудас, banner2
  • хуудас, bannner

өндөр даралтын уурын зуух нь үл үзэгдэх ган хоолой