• хуудас, banner2
  • хуудас, bannner

Барилгын

/ Шийдэл / барилгын ажил /

Барилгын

JH

Төлөвлөлт: барилгын схем, progree sheme, арга, дараалал, материал, ЭМААБО, хүн хүч moilization хуваарь & тоног төхөөрөмж / хэрэгсэл дайчлах shedule.

SS

Impelementation & хяналтын: хүн хүч, нөөц зохицуулалт чанарын contral, prohree хяналт, аюулгүй байдлын хяналт.

Жоди

Дүгнэлт: баригдсан баримт бичиг хүлээн зөвшөөрсөн гэж шалгах.