• хуудас, banner2
  • хуудас, bannner

Худалдан авах ажиллагааны

бүтээгдэхүүн

13

Үл үзэгдэх ган хоолой

холбох хэрэгсэл, тохой

Хоног

бууруулагч.tee

Аж үйлдвэрийн

6

Эрчим хүчний аж үйлдвэрийн хоолой

7

Газрын тос, байгалийн хийн хоолой, шугам

9

Химийн аж үйлдвэрийн хоолой ба дамжуулах хоолойн

10

Зуухны салбарын хоолой ба дамжуулах хоолойн